Sunday, August 26, 2007

"Wspomnienia zydowskiego Narodowego-Socialisty


Mit umiera po raz n-ty

"NAZI TERROR"

Nazi Terror: A Short Autobiography of a Jewish National Socialist is a myth-shattering account of what it was really like for a Jew in Hitler's Germany. Weichardt's father was Editor of the Berliner Morgenpost and his mother was a Jewess. His story, which is rich in detail, is a gripping read and a real eye-opener. 54 pages, £4.80 (approx $8), ISBN 1-901240-18-5, 2004.

Krotka autobiografia zydowskiego narodowego socjalisty jest dokumentem ,ktory rozbija mity mowiace o zyciu Zydow w hitlerowskich Niemczech.
Ojciec Weicharta byl wydawca "Berliner Morgepost",matka byla Zydowka.
Jego przebogata w szczegoly relacja otwiera nawet najbardziej naiwne oczy. 54 strony etc.

No comments: