Saturday, August 18, 2007

Dziwny jest ten kraj"

Z tej samej strony "Polska Panorama" pelne zadumy :


"
Dziwny Jest Ten Kraj

Gdzie zstąpił Duch Twój,
Ale gdzie zło ciągle zastępuje dobro;

Gdzie zdrajcy i zaprzańcy zwą się elitami;
A uczciwi i szlachetni mają miejsce na scenie pośmiewiska;

Gdzie nieliczni Bohaterowie poświęcają swój los i życie
Za liczną podłotę, głupotę i nicość;

Gdzie tylko kłamstwo ma szeroki głos medialny,
A prawda jest ścigana jako przestępstwo;

Gdzie bogactwo żywi się nędzą,
A ta wychwala je pod niebiosa;

Gdzie bezprawie i niesprawiedliwość zwane jest prawem;
A uczciwość i sprawiedliwość jest niezgodna z konstytucją;

Gdzie mniejszość obcoplemienna kpi sobie z upodlonej wiekszości,
A ta uznaje to za cywilizacyjną nobilitację;

Gdzie wysługiwanie się obcym jest awansem,
A praca na swoim dowodem niedołęstwa.

Dziwny jest ten Kraj,
Gdzie szczęscie można zdobyć tylko Go opuszczając;

Gdzie Jego Najwięksi troszczą się głównie o to co może On jeszcze oddać innym,
Gdzie inni i obcy są zawsze traktowani lepiej niż swoi.

Dziwny jest ten Kraj,
Gdzie Ci powołani do głoszenia prawdy bardzo się tejże o sobie boją;

Dziwny jest ten Kraj,
Który wydaje najwięcej ladacznic i zakonnic;

Gdzie szpetota jest pięknem,
A piękno kiczem;

Gdzie tradycja to zacofanie,
A barachło to nowoczesność....

Dziwny jest ten Kraj....
Dziwny jest ten Kraj..."

No comments: