Wednesday, August 22, 2007

Kosciol,Narod,panstwo,historia

Prawdziwa perelka.Czytalem z zapartym tchem :

Historia prawdziwa

STANISŁAW TWORKOWSKI

"POLSKA BEZ ŻYDÓW"

Nakładem Stronnictwa Narodowego powiatu Warszawskiego

WARSZAWA 193 9.

Złożono w linotypowni Z. Źółtowskiego Druk. H. Hyndle i M. Styss, Warstawa, Zielna 41

PRZEDMOWA.

Autor niniejszej książki podał to przystępnej formie garść informa­cji i uwag w sprawie żydowskiej, o roli Żydów w Polsce i ich rozkła­dowym wpływie na społeczeństwa
chrześcijańskie.

Niechaj ta książka idzie w świat i służy każdemu, kto nad zagadnie’
niem żydowskim dotąd się nie zosta nawiał i niech dopomaga najszer­szym warstwom polskiego społeczeń­stwa do uświadomienia, jak groźnym dla naszego narodowego życia jest niebezpieczeństwo żydowskie.

JĘDRZEJ GIERTYCH.

No comments: