Saturday, August 25, 2007

Ksieza niezlomni -cz.2

W 1976 roku zmarl ks.Roman Kotlarz,pobity przez "nieznanych sprawcow".

Ksieza niezlomni-cz.2

"Solidarność" naciska na wyjaśnienie okoliczności śmierci
Ustalenie przyczyn śmierci ks. Kotlarza było jednym z istotnych postulatów Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" Region Ziemia Radomska, który wszedł w spór zbiorowy z rządem PRL w marcu 1981 roku. Związkowcy domagali się m.in. wyjaśnienia okoliczności śmierci księdza i dopuszczenia do czynności procesowych pełnomocnika rodziny zmarłego.
Strona rządowa uważała, że zgon duchownego był "wynikiem naturalnego procesu chorobowego - krwotocznego zapalenia płuc", ale będąc pod presją MKZ z Radomia, zgodziła się powtórnie zbadać sprawę po przedłożeniu wszystkich materiałów dowodowych nieznanych prokuraturze, a będących w posiadaniu związkowców. Rząd ocenił, że publikacja "Doniesienie o przestępstwie" wydana przez MKZ Region Mazowsze, na jaką powoływali się związkowcy radomscy, jest mało wiarygodna, a nawet tendencyjna. Ponieważ "Solidarność" z Radomia ogłosiła pogotowie strajkowe w regionie i zapowiedziała kontynuowanie protestu, gdyby komisja rządowa zignorowała jeszcze inne postulaty, przedstawiciele prokuratury wyrazili "gotowość rozpatrzenia" sprawy i ewentualne "wszczęcie postępowania karnego lub dyscyplinarnego" wobec sprawców"

No comments: