Sunday, September 16, 2007

Zydowskiego rabunku mienia narodowego-ciag dalszy

APEL

Klubu Parlamentarnego SAMOOBRONA RP do Premiera Rządu RP Jarosława
Kaczyńskiego, w sprawie: publicznego wyjaśnienia przejmowania
ogromnego majątku Skarbu Państwa przez fundacje i spółki założone przez
Jarosława Kaczyńskiego.
Panie Premierze,
Klub Parlamentarny Samoobrona RP apeluje do Pana o publiczne wyjaśnienia
utworzenia przez Pana Fundacji Prasowej Solidarności oraz Fundacji ‘Nowe
Państwo’. Fundacja Prasowa Solidarności otrzymała od Skarbu Państwa
nieodpłatnie majątek warty dziś około 300 mln zł., najpierw jako dzierżawę, a
następnie na własność aktem notarialnym w dn. 29.12.1994 r. taki jak:
1. Działka gruntowa o pow. 6012 m2 w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 84/86 i Al.
Jerozolimskie 125/127 wraz z budynkami.
2. Budynek murowany 6-kondygnacyjny o kub. 23.300 m3 wybudowany w 1972 r.
3. Budynek murowany o kub. 20.879 m3 wybudowany w 1966 r. (obecnie siedziba
władz PiS).
4. Budynek murowany 4-kondygnacyjny o kub. 13.046 m3 wybudowany w 1955 r.
5. Budynek murowany o kub. 58 m3 wybudowany w 1972 r.
6. Budynek murowany o kub. 35 m3 wybudowany w 1966 r.
Fundacja Prasowa Solidarności otrzymała ww. majątek od Skarbu Państwa pomimo,
że Fundacja przez Pana założona dysponowała kapitałem założycielskim w
wysokości 180 zł? a na w/w nieruchomości zgłosili się właściciele ale działki im nie
oddano.
Fundacja Prasowa Solidarności jeszcze nie mając na własność budynków wynajmuje
pomieszczenia w nich bankowi państwowemu BPH, pobierając czynsz za 13 lat z
góry oraz przyjmując miliardy starych złotych darowizny od BPH.
Czy mógłby Pan ujawnić umowę o wynajęcie budynku od Fundacji Prasowej
Solidarności przez BPH oraz kto finansował fundację Pana, czy był to też „Budimex”,
który buduje terminal-2 na Okęciu i obwodnicę wokół Augustowa oraz tajemnicza
firma z Austrii o nazwie „Qutschrist”.
Chcemy poznać na co szły pieniądze ofiarowywane tak hojnie na Pana Fundacje.
Czy były zasilane m.in. takie pisemka jak „Ziemia Garwolińska”, o nakładzie ok. 1000
szt. którą kierował obecny poseł PiS Marek Suski oraz „Tygodnik Centrum” i „Polska
Dzisiaj” tuby propagandowe PC.
Czy z majątku fundacji finansowana była partia PC i kampania wyborcza PC do
Parlamentu w 1993 r.?
Pomimo przegranych wyborów przez PC i utraty wpływów finansowych Fundacja
Prasowa Solidarności tworzy spółkę Srebrna Sp. z o.o., w której wiceprezesem był
poseł Wojciech Jasiński który przyszedł z NIK-u, a prezesem poseł Adam Lipiński, w
Radzie Nadzorczej była poseł J. Szczypińska. Spółka Srebrna w imieniu Fundacji
wydzierżawia 829 m2 pomieszczeń na rzecz funduszu emerytalnego PZU płacąc za 1
m2 26 $ ten precedens może trwać do dziś.
Panie Premierze, prosimy o ujawnienie umowy zawartej z PZU a spółką „Srebrna”
której pańska fundacja jest właścicielem?
Jakby tego było mało tworzy Pan wraz z Ludwikiem Dornem drugą Fundację „Nowe
Państwo” Fundacja ta tworzy drugą spółkę „Srebrna Media”. Spółki te, aktem
notarialnym w dn. 29.10.1997 otrzymują od Skarbu Państwa dwie działki przy ul.
Towarowej w Warszawie w trybie bezprzetargowym pomimo że na działki te zgłosili
się byli właściciele ale działek im nie oddano.
Panie Premierze, jak to możliwe że spółki te których właścicielem są Pana fundacje
otrzymują bez przetargu działki w centrum Warszawy czy mógłby Pan to wyjaśnić
społeczeństwu?
Z tych fundacji i spółek pączkują jeszcze następne spółki jak Air Link, gdzie
prezesem do 2006 r. był Sławomir Siwek obecny V-ce prezes TVP. Spółka ta
otrzymała od Pańskiej Fundacji Prasowej Solidarności działkę o powierzchni 6012
m2 tą którą pan dostał od Skarbu Państwa.
Udziałowcem Air Link jest spółka „Intern Poligrafia” której prezesem był obecny
poseł PiS Krzysztof Tchórzowski.
Panie Premierze, Samoobrona nie jest przeciwna ludziom przedsiębiorczym, wręcz
przeciwnie trzeba ich wspierać ale Pan ewidentnie wykorzystał swoje wpływy z
czasów kiedy był Pan Ministrem w Kancelarii Prezydenta R.P L. Wałęsy i przejął Pan
gigantyczny majątek od Skarbu Państwa z którego dobrze żyli dzisiejsi posłowie PiS-
u jak: Adm Lipiński, Wojciech Jasiński, Marek Suski, Jolanta Sczypińska, Sławomir
Siwek, Krzysztof Czabański i jego żona. Pan jest po części, wraz z L. Dornem,
zwornikiem całego tego układu polityczno-biznesowego. Stworzył Pan sitwę, klikę,
nic nie różniącą się od zorganizowanej grupy przestępczej za pieniądze państwa
polskiego. Pomimo, że Pan wyszarpał z Skarbu Państwa ogromny majątek to wiele z
niego zostało zmarnowane na kretyńskie pomysły pańskiej świty.
Panie Premierze, Pan i pańskie środowisko głosi hasła budowy IV RP, jak pan chce
budować IV RP z takim bagażem machlojek kontrolowanych przez Pana dokonanych
w III RP. Pan niech zacznie rozliczać III RP, ale zaczynając od siebie, ustosunkowując
się publicznie do tych w/w zarzutów.

Klub Parlamentarny Samoobrona RP

No comments: