Saturday, September 22, 2007

Ordery "Kwasniewskiego"

"Trzej towarzysze" -tom ostatni
Swinia swini...

Najgłośniejszym chyba przykładem “polityki orderowej” obecnego prezydenta było przyznanie najwyższych polskich odznaczeń, Orderów Orła Białego, dwóm byłym aktywistom żydowskiego skrzydła PZPR – Jackowi Kuroniowi i Karolowi Modzelewskiemu, w przeddzień trzydziestej rocznicy wydarzeń marcowych, 6 marca 1998 r. W ten sposób Kwaśniewski wpisał się w nurt obchodów tej rocznicy, który narzuciło środowisko dawnych “komandosów” na czele z Michnikiem. Ale był to dopiero początek całej serii. Oto już 17 kwietnia 1998 r. Order Orła Białego otrzymał także Marek Edelman, ostatni żyjący dowódca powstania w getcie warszawskim, a dzisiaj członek władz Unii Wolności, znany z antypolskich i antykościelnych wypowiedzi.

No comments: