Thursday, September 27, 2007

Jew-jitsu

Wyglada na to ,ze przybyl nam nastepny jawny agent,p.Wojtek Wlazinski.
Ciesze sie ,ze nasza grupa "polskich bandytow" (patrz wiersz pod tym samym tytulem) powieksza sie.
Nasz szef wywiady,Yola ,tez na pewno bedzie zadowolona.
Jerzy


CYRKI OBJAZDOWE, STAŁE I JEW-JITSU

Dwa miesiące temu (Maj 2004) w jednym z moich felietonów „Ravage z za grobu” http://homepage.interaccess.com/~netpol/POLISH/public/ravage.html wspomniałem o przyjęciu przez Senat USA (overhelmingly) przytłaczająca większością głosów projekt żydowskich organizacji utworzenia w ramach Departamentu Stanu, urzędu do monitorowania i zwalczania antysemityzmu na całym świecie. Projekt został przedstawiony przez Mr. TOM LANTOS (for himself, Ms. ROS-LEHTINEN, Mr. WAXMAN, Mr. KIRK, and Mr. LEWIS of Georgia). Projekt ustawy pod nazwą Global Anti-Semitism Awareness Act of 2004 (Introduced in House of Representative, 108th CONGRESS,2d Session, H. R. 4230) został przyjęty 28 kwietnia, 2004 a już w połowie maja został przegłosowany “overwhelmingly.” Szczegóły i pełen tekst http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c108:H.R.4230:Global%20Anti-Semitism%20Awareness%20Act%20of%202004 łącznie z imienna lista kosponsorów inicjujących
Przypomnę istotę tej ustawy. Urząd ten umiejscowiony w najpotężniejszym państwie będzie „monitorowć, dokumentować i oceniać akty antysemityzmu lub do antysemityzmu podsycające we wszystkich krajach świata. Organizować publiczne przesłuchania zbierające ewidencję i mianować Wysokiego Komisarza d/s antysemityzmu. Przede wszystkim karać przy pomocy swojej potęgi militarnej i gospodarczej.
Akty antysemityzmu obejmowałyby przemoc czy uciążliwości skierowane przeciw żydowskim ludziom i instytucjom, przypadki propagandy w mediach i innych źródłach mające miejsce w obcych krajach, które usiłowałyby usprawiedliwiać lub promować nienawiść przeciw żydowskim ludziom, włączając w to akty ostracyzmu wobec syjonizmu lub państwa Izrael. Oceniane również byłyby postawy i reakcje obcych rządów w tych sprawach, ich gotowości do ochrony praw i religijnych wolności żydowskich ludzi, jak i nauczania społeczeństwa tolerancji.”

To kuriozum demokracji nie znalazło „fanfar” w „światowych mediach” a tym bardziej głosów zdumienia. Uznano to jako sprawę do egzekwowania a nie komentowania i dyskutowania.

16 czerwca, 2004, UNITED STATES COMMISSION ON SECURITY AND COOPERATION IN EUROPE, (CSCE) przeprowadziła w Waszyngtonie przesłuchanie na temat: GOVERNMENT ACTIONS TO COMBAT ANTI-SEMITISM IN THE OSCE REGION. Streszczenie przesłuchania w języku angielskim w: http://www.csce.gov/helsinki.cfm To streszczenie oraz treść całych wypowiedzi możnaby skompresować w jedno zdanie, - Wielka krzywda dzieje się Żydom na całym świecie.
Wyjaśnić pragnę, ponieważ w setkach organizacji, komisji, konferencji, ośrodków, centrów, sympozjów, muzeów stowarzyszeń działających w walce z antysemityzmem łatwo się całkowicie zgubić. CSCE to w oficjalnym określeniu „US Helsinska Komisja - niezależna agencja działająca na mocy prawa, monitorująca i zachęcająca do promowania i wprowadzania w życie Postanowień Helsinskich. Komisja ta została powołana w 1976r. Składa się z 9 senatorów, 9 kongresmanów, oraz po jednym z reprezentantów Departamenty Stanu, Obrony oraz Handlu.” Dla upewnienia się dodam, że chodzi tu o USA, jeśli „A” jest jeszcze w ogóle aktualne)
“The United States Helsinki Commission, an independent agency, by law monitors and encourages progress in implementing provisions of the Helsinki Accords. The Commission created in 1976, is composed of nine Senators, nine Representatives, and one official from the Departments of State, Defense, and Commerce.”
OSCE to Organization for Security and Cooperation in Europe. Zrzesza 55 państw.

6 lipca 2004 członek Knesetu Eliezer Cohen wniósł projekt ustawy o utworzeniu międzynarodowego sądu w Izraelu który wypełniłby lukę jaka zaistniała w Międzynarodowym Trybunale w Hadze, który to nie zajmuje się sprawami antysemityzmu. Według Cohena „Międzynarodowy Sąd w Hadze zajmuje się wszystkimi międzynarodowymi potrzebami ale nie zajmuje się wzrastającym problemem antysemityzmu oraz przestępstwami wobec Żydów. Dlatego więc taki Sąd musi być ustanowiony w Izraelu aby wypełnić tą lukę.”
Stwierdził, że kiedy Międzynarodowy Trybunał został ustanowiony w jego profil nie włączono sprawy antysemityzmu. „Dzisiejsza nienawiść do Żydów propagowana przez haniebne podburzanie nie jest mniejsza niż w poprzednich generacjach.”
Wniesiony przez niego projekt ustawy stanowi, ażeby od teraz jakiekolwiek porozumienie o ekstradycji jakie podpisze Izrael z innymi państwami zawierało artykuł o ekstradycji tych, którzy popełnili przestępstwo antysemityzmu. Taki międzynarodowy sąd byłby upoważniony do sądzenia obcokrajowców, organizacje, przedsiębiorstwa i nawet zagraniczne media. Cohen postuluje ażeby ten sąd mógł nakazywać kary finansowe oraz skazywać przestępców antysemityzmu na więzienie i wydawać wyroki śmierci za zamordowanie Żyda.

Wszystko to zgodne ze Starym Testamentem i Halachą sankcjonującymi specjalny status Żydów a więc komentarze zbyteczne.

Wszystko to takze dzieje się na tle „demokratycznego” ludobójstwa i rozboju w Palestynie, Iraku, Afganistanie, w byłej Jugosławii na tle „tolerancji”, walki z terroryzmem (sterowanym). Na tle ignorowania przez Izrael wszystkich postanowień ONZ i Komisji Bezpieczeństwa, na tle wmawiania Żydom jaka to dzieje się im krzywda na całym świecie. Owszem, działa się im krzywda i dzieje się im dalej ale ze strony własnych liderów, którzy dla własnych korzyści co jakiś czas składają w krwawej ofierze swojemu Mamonowi nie tylko miliony gojów ale i także najmniej winnych, najbiedniejszych, ogłupionych przez nich, członków własnej nacji.
To ze cały świat ma już tego dość to zrozumiałe, ale sami normalni Żydzi mają tez tego dość. Mają dość ogłupiania ich przez swoich liderów religijnych i świeckich i wmawiania im że są czymś specjalnym, innym niż reszta społeczeństw i wszędzie czatuje na nich śmiertelne niebezpieczeństwo ze strony gojów. Mają dość ponieważ wiedzą, że jak daleko sięga Stary Testament tak daleko ideologia judaizmu prowadziła do nieszczęść ich nacji. Nieszczęść najbiedniejszych Żydów którzy poprostu chcieli i dalej chcą żyć ludzkim życiem a nie życiem obiecanych im władców świata. Zaczynają zdawać sobie sprawę z tego że garść pretendujących do pozycji władców świata weszła na tą pozycje w pierwszym rzędzie właśnie dzięki nim, zwykłym, biednym Żydom, ogłupionym przez „Strażników Świątyni”, którzy w gruncie rzeczy maja ich w takiej samej pogardzie w jakiej maja nie-żydów. Weszli na tą pozycję w drugiej kolejności dzięki tym wszystkim których udało się zatruć i omamić swoim Starym Testamentem.

Czy wiecie, ze w ostatnim roku w armii izraelskiej było więcej samobójstw niż śmierci w wyniku akcji wojskowych. Czy wiecie, ze największym aktualnie i najciekawszym best sellerem jest powieść pt. „Raport Komisji 9/11”, (tytuł zastępczy „Okres błędów i wypaczeń”) praca zbiorowa 10 autorów, Wydawnictwo "USI". Do nabycie wszędzie.
Jest to kolejny best seller po podobnej powieści, także zbiorowego autorstwa, jaki ukazał się po zamordowaniu J.F.Kennedy.
O rządowych best sellerach o Pearl Harbor oczywiście już zapomniano, a przynajmniej zapomnieli o nich autorzy tych ostatnich dwu best sellerów.

Wojciech Właźliński
27.VII.2004
netpol@interaccess.com

No comments: