Wednesday, September 5, 2007

W kazdym sadzie pewne warunki MUSZA byc dotrzymane

D:\Documents and Settings\home\My Documents\Dissecting the Holocaust Manfred Köhler The Value of Testimony and Confessions Concerning the Holocaust.htm

Doskonaly material w ,ktorym mowi sie o tym co i z jakiego punktu widzenia jest brane pod uwage w ustalaniu tzw.prawdy obiektywnej .Z naukowego i prawnego punktu widzenia.

Na przyklad :

"2. The Value of Eyewitness Evidence in General

In academia as well as in the justice system of a state under the rule of law, there is a hierarchy of evidence reflecting the evidential value. In this hierarchy, material and documentary evidence is always superior to eyewitness testimony.[4] Thus, academia as well as the justice system regard eyewitness testimony as the least reliable form of evidence, since human memory is imperfect and easily manipulated.[5] According to Rolf Bender, a German expert on the evaluation of evidence, its unreliable nature renders eyewitness testimony merely circumstantial evidence, in other words, not direct evidence.[6]


W nauce jak i w prawie istnieje hierarchia waznosci przedstawianych argumentow. W tej hierachii materialna i udokumentowana ewidencja jest zawsze wazniejsza niz zeznania swiadkow. (!)
Dlatego z obu punktow widzenia:naukowego i sadowego,zeznania naoczych swiadkow sa najmniej godna zaufania czescia procesu poznawczego,poniewaz pamiec ludzka jest zawodna i latwo poddajaca sie manipulacji.(...)


What standards must be met for eyewitness testimony to be usable in court?[7]

"Jakim warunkom musi odpowiadac swiadek w sadzie "

1. The witness must be credible.

Swiadek musi byc godny zaufania

While making no claims to completeness, the following lists a few criteria for determining credibility:

Ponizsze kryteria musza byc wziete pod uwage przy ustalaniu wiarygodnosci swiadka.

Emotional involvement. If witnesses are emotionally too involved in the cases under investigation, this may distort the testimony in one direction or the other, without this necessarily being a conscious process.


Osobiste zaangazowanie.Jesli swiadek jest zbyt mocno zaangazowany emocjonalnie moze to miec wplyw na jego zeznania w jedna lub druga strone.Czasami jest to podswiadomy proces


Veracity. If it turns out that a witness is not overly concerned about truthfulness, this casts doubts upon his further credibility.

Wiarygodnosc

Jeslo okaze sie ,ze swiadek nie przyklada specjalnej wagi do prawdomownosci, moze to podwarzyc jego wiarygodnosc ogolna.


Testimony under coercion. The frankness of testimony may be limited if a witness is subjected to direct or indirect pressure that makes him deem it advisable to configure his testimony accordingly.

Zeznania pod przymusem

Szczerosc zeznan moze byc ograniczona jesli swiadek poddany jest posredniej lub bezposredniej presjii ,ktora mas wplynac na zeznania swiadka i dac mu do zrozumienia ,ze takie a nie inne zeznania moga byc dla niego bardziej korzystne
Third-party influence. A person’s memory is easy to manipulate. Events reported by acquaintances or in the media can easily become assimilated as ‘personal experience’. Thus, if a witness has been exposed intensively to one-sided accounts of the trial substance prior to testifying, this can very well affect his testimony to reflect these impressions.

Wplyw 'osob trzecich'

Pamiec ludzka latwo poddaje sie manipulacjii.Wydarzenia podawane/ opowiadane przez znajomych lub podawane przez media latwo przeradzaja sie w "osobiste przezycia" .
Dlatego,jesli swiadek byl wystawiony na silny wplyw takich a nie innych argumentow faworyzujacych jedna ze stron PRZED SKLADANIEM ZEZNAN w jego zaznaniach moze znalezc sie odbicie tych poznanych wczesniej argumentowTemporal distance from the events to be attested to. It is generally known that the reliability of eyewitness testimony diminishes greatly after only a few days, and after several months has been so severely influenced and altered by the replacement of forgotten details with subsequent impressions that it retains hardly any value as evidence.[8]

Dystans czasowy jaki mial miejsce od wydarzen musi byc brany pod uwage.Jest faktem oglonie znanym ,ze wiarygodnosc naocznych swiadkow zmniejsza sie znacznie nawet PO PARU DNIACH a po kilku miesiacach wiarygodnosc ta jest tak naszpikowana aktualnymi informacjami ,ze z wersji oryginalnej pozostaje niewiele.Po uplywie takiego czasu zeznanie ma znikoma wartosc jako ewidencja.


2. Testimony emust be plausible.

Zeznanie musi byc logiczne/wiarygodneInternal consistency. Testimony must be free of contradictions and in accordance with the rules of logic.

Wewnetrzna zgodnosc .Zeznanie musi byc wolne od sprzecznosci i byc w zgodzie z podstawowa logika


Correctness of historical context. Testimony must fit into the historical context established conclusively by higher forms of evidence (documents, material evidence).

Historyczny kontekst musi byc zachowany i ten kontekst musi zgadzac sie z bardziej wartosciowymi (z punktu widzenia wiarygodnosci) formami dowodowymi: dokumentami i dowodami rzeczowymi.

Technical and scientific reality. Testimony must report such matters as can be reconciled with the laws of nature and with what was technically possible at the time in question.

Techniczna i naukowa realnosc.
Zeznanie musi podawac fakty w taki sposob ,zeby mogly one byc poparte prawami natury i zgadzac sie z technicznymi mozliwosciami w omawianym okresie3.1. Material and Documentary Evidence

Ewidencja materialna i dokumentalna

In orthodox Holocaust studies material evidence is practically nonexistent:
[b]W holo-kaustycznych opracowaniach i badanich taka ewidencja nie istnieje

To date, not a single mass grave has been searched for, found, exhumed or examined relative to this subject complex.[14]

Do dzisiaj nie szukano zadnego z masowych grobow,nie znaleziono go i nie przeprowadzono poprawnych ,wartosciowych z dowodowego i sadowego punktu widzenia-ekshumacjii.


Not one of the allegedly numerous and giant burning sites has been looked for, located, dug up or examined.

Zadne z gigantycznych miejsc masowego palenia ofiar nie bylo poszukiwane i odnalezione ,nie mowiac juz o dokladnym obiektywnym zbadaniu


In no case were the alleged murder weapons sought and found, i.e., examined forensically by international committees or by courts under the rule of law.


W zadnym z przypadkow nie znaleziono rzekomych "narzedzi zbrodni ",w zadnym wypadku owe "narzedzia' nie byly egzaminowane przez miedzynarodowe komisje lub sady w majestacie prawa

Koniec cytatu.Reszta na stronie.

Udowodnijcie mi holo-klamcy ,ze to co powyzej to "Oszczerstwa oszolomow' rewizjonistycznych.

No comments: