Wednesday, October 3, 2007

Polska Walczaca w Polsce

Znowu cos konkretnego.
Wyglada na to ,ze coraz wiecej ludzi przestalo sie bac otworzenia oczu...

Jerzy
Polska Walczaca w Australii
"Stowarzyszenie Konsumentów Polskich ul. Gizów 6, 01-249 Warszawa e-mail: sekretariat@skp.pl

Prezes: Grażyna Rokicka g.rokicka@skp.pl
Wiceprezes: Magdalena Jarońska m.nurkiewicz@skp.pl

Szanowni Państwo,

w imieniu konsumentów rozrywki politycznej, ktorą Lech Kaczyński i Aleksander Kwaśniewski zgodnie z postanowieniami przyjętymi w ukryciu przed Narodem Polskim w podwarszawskiej miejscowości Magdalenka w 1989 roku, a następnie ujawnionymi przed Narodem Polskim przy tzw. okrągłym stole, zobowiązali się wespół z INNYMI dostarczać Polakom na czas przeprowadzania w kraju wywlaszczeń własnościowych Narodu Polskiego, stanowczo protestuje się niniejszym przeciwko zaniżaniu poziomu oglupiania Narodu Polskiego przez obu wymienionych żydokomunistów po matce jak i po ojcu (lekarzu, partyjnym wykładowcy, Akowcu, czy UBowcu).

Doszlo ostatnio, że brat wymienionego Jaroslaw Kaczyński albo odrzuca tchórzostwo i konformizm, albo od niego odrzuca Polaków tchórzostwo i kompromizm; wskazuje się na opinię biegłego: połączone z gigantyczną mitomanią. Nie jest przypadkowe zachowanie Jarosława, kreującego się na wielkiego Polaka, walczącego w bamboszach o wolność ojczyzny to jest projekcja jego kompleksów, które się narodziły jeszcze w dzieciństwie(...).

Wyjaśnia się, że:

1. W 1977 roku Jarosław Kaczyński, Lech Kaczyński, Adam Michnik, Jacek Kuroń, Romaszewski, Borusewicz, Macierewicz, Gwiazda, Dorn i kilkunaście innych, bezrobotnych naówczas w większości osób, założyło w Warszawie Komitet Obrony Robotników oficjalnie w celu obrony robotników polskich poniewieranych przez zbrodnicze organizacje żydokomuny: ZOMO, ROMO, MO, SB, SD, ZSL, partia, sądy, kolegia, żanarmeria, sokiści, psychiatria, cło, itd.

2. W 2007 roku, to jest po 30 latach od założenia Komitetu Obrony Robotników, generałowie i oficerowie zbrodniczych formacji żydokomunisytcznych nadal pobierają w Polsce wysokie emerytury za swoje zbrodnie przeciwko Narodowi Polskiemu, a ich ofiary nie otrzymały żadnego zadośćuczynienia materialnego za poniesione krzywdy. Miliony robotników w Polsce nie posiada pracy i nie ma też zasiłku dla bezrobotnych, 5 milionów Polaków żyje w skrajnym ubóstwie, a wszyscy członkowie Komitetu Obrońców Robotników posiadają bardzo wysokie, popłatne synekury w Warszawie, przekraczające wysokość emerytur Jaruzelskiego i Kiszczaka.

Z informacji najważniejszych dla Polski warto w tym miejscu wspomnieć, że Pan Ryszard Krauze złożył 2.10.2007 roku oświadczenie o powołaniu Pana Jacka Ducha do Rady Nadzorczej Prokom Software SA i powierzeniu mu funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zaś Prokom Prokom Investments SA, na podstawie uprawnienia określonego w § 18 ust. 1 pkt 2 Statutu, złożył oświadczenie o powołaniu do Rady Nadzorczej Pana Adama Nogi. Pani Irena Krauze zrezygnowala z clonkostwa w Radzie Nadzorczej tak samo jak Pan Starosta, Leszek.

W nawiązaniu do postulatu Lecha Wałęsy , by Ci co przygotowali i prowadzili ten mecz , ocenili wartość odpowiedzi , odległości od prawdy , uczciwości i przyzwoitość jak najkrócej i jak najsensowniej , by wyborcy w klasie demokracji , faktów . prawdy ,uczciwości i przyszłych szans mogli mądrze wybierać .Pomórzmy w mądrym , uczciwym wyborze .Wykluczmy manipulacje i naigrywanie się z wyborców zapytuje się retorycznie, czy nadal pozostaje mądrością żydowskiego narodu przysłowie, że ten krawiec, co nie umiał skroić, nie będzie umiał też poprawić

Polacy nie mają w czym wybierać: wszystkie partie w Polsce są na jedno kopyto a wszyscy politycy po jednych pieniądzach. Jeden zapowiada już kolejne wybory za 3 miesiące, a drugi mówi, że nowy układ po wyborach w październiku nie przetrwa pół roku. Napięcie podnosi się jak w historycznych czasach, o których wspomina bogata, polska literatura narodowa, kiedy dla wszystkich było już oczywiste, że tego stanu nie da się dłużej utrzymać, że to nie potrwa. Mówiono: To musi pierdolnąć.

Symbolem zaślepionej władzy w Polsce żydokomunistycznej jest Władysław Gomułka, który nie dowierzał do ostatniej chwili, że będzie musiał odejść z polityki ze względu na swój własny wzrok. Nie dowierzają i dzisiaj, kiedy się mówi ślepym, że mogą wkrótce przejrzć. Lech Wałęsa postuluje dzisiaj, aby wykluczyć manipulacje i naigrywanie się z wyborców. Tymczasem wnosi się jak na wstępie protest społeczny uzasadniony.
.

No comments: