Wednesday, October 31, 2007

Diabelska spolka?

Zydowskiego pisarza ciekawe wywody.
Henry Makow mowi o genezie tajnego stowarzyszenia "Illuminati".
Sporo bardzo ciekawych faktow ,ktore pasuja do otaczajacej nas rzeczywisstosci.
Ale na pewno te informacje tez pochodza z carskiej ochrany albowiem to o czym mowia zalozyciele stowarzyszenia,jego cel i metody to wypisz-wymaluj "Protokoly"

Rozne diabelstwo w jednym stalo domu

Ponizej kilka fragmentow tego pasjonujacego artykulu :

(...)By the time of the 3rd Masonic Congress in Frankfurt in 1786, the Illuminati virtually controlled all the Masonic lodges, which represented three million secret society members across the various German provinces, Austria, Hungary, England, Scotland, Poland, France, Belgium, Switzerland, Italy, Holland, Spain, Sweden, Russia, Ireland, Africa, and America. (Wardner, p. 39)

W momnecie gdy doszlo do 3-go Kongresu Masonow we Franfurcie w roku 1786 ,Illuminati kontrolowali doslownie wszystkie loze masonskie ,ktore posiadaly 3 miliony tajnych czlonkow w roznych prowincjach niemieckich,Austrii,Wegier,Anglii,Szkocji ,POLSKI, Francji,Belgii,Szwajcarii,Wloch,Holandii ,Hiszpanii,Szwecji,Rosji,Irlandii,Afryki i Ameryki

(...)On Sept. 9, 1785, Joseph Utzschneider, a lawyer, and two other defectors revealed the Illuminati goals before a Court of Inquiry in Bavaria: Abolition of the Monarchy and all ordered government; Abolition of private property (which the Illuminati will assume); Abolition of Patriotism (nations); Family, (through the abolition of Marriage, Morality, and by government providing "Education" for children) and finally, Abolition of all Religion, particularly Christianity.


W roku 1795 jeden z dezerterow ze stowarzyszenia ,prawnik,Joseph Utzschneideri dwoch innych dezerterow ujawnilo plany "Illuminati przed sadem w Bawarii :Obalenie monarchii i wszystkich innych zorganizowanych form rzadzenia ,obalenie prywatnej wlasnosci (tylko Illuminati beda mieli takowa i prawa do niej) ,obalenie patriotyzmu ,(czyli narodow) ,obalenie rodziny (poprzez zanik malzenstwa i moralnosci przy pomocy dostarczanej przez rzad "edukacji" dla dzieci, oraz ostateczenie: obalenie wszystkich religii a szczegolnie chrzescijanstwa


These are exactly the goals of Communism, enunciated by Marx in 1848. The Illuminati and Communism go hand-in-glove. The term "Reds" originates with "Red Shield" the Rothschild name. The satanic five-pointed star is the symbol of both.

Te cele staly sie glownymi celami komunizmu sformulowanymi pezez Marksa w 1848 ("Wiosna Ludow ?-Jerzy) Illuminati i komunisci pasowali do siebie jak dwie krople wody.Okreslenie :"Czerwoni" wzielo sie od "Czerwona Tarcza" czyli od nazwiska Rot-szylda.Podobnie jak ten sam sybol : satanistyczna piecioramienna gwiazda ,uzywany byl przez obie organizacje..


Jerzy

No comments: