Sunday, September 16, 2007

Bankierzy,gangsterzy i bolszewizm

Bolszewicy nie byli znaczną siłą w czasie, kiedy car Mikołaj II abdykował 15 marca,
1917 r., a mimo tego, tylko rok później w lipcu 1918 r., Lenin był w stanie osobiście
wydać zbrodniczy rozkaz, żeby żydowski oddział egzekucyjny, dokonał mordu na
całej rodzinie carskiej w Jekatyrenburgu.
Lew Trocki, z amerykańskin paszportem w ręku i dużymi donacjami pieniędzy,
wyjechał z Nowego Jorku 27 marca, 1917 r., wraz z 275 rewolucjonistami na statku
SS Kristianiafjord, który zatrzymał się w porcie Halifax, w Nowej Szkocji, gdzie Trocki został aresztowany przez władze kanadyjskie, które też chwilowo zabrały mu jego fundusze.
Trocki spędził pięć dni w więzieniu kanadyjskim, kiedy Sir William
Wiseman, partner bankierskiej firmy Kuhn & Loeb, z pomocą Amerykanów
interweniował, by Kanadyjczycy Trockiego zwolnili. Dzięki tej interwencji Trockimógł
kontynuować swą podróż przez Atlantyk i przez Szwecję do Rosji, do Petrsburga,
gdzie spotkał się z Leninem w kwietniu 1917 roku, w mieście pogrążonym w anarchii.

Wcześniej, przy pomocy Aleksandra Helphanda („Parvusa”, kochanka Róży
Luksemburg) i innych, zwerbowali Lenina w Szwajcarii, do programu likwidacji frontu
wschodniego, za pomocą rewolucji, pod hasłem dojścia „do władzy proletariatu przez
kapitulację na froncie niemieckim i zakończenie wojny imperialistycznej”. Hasło to,
było uznane za zdradę Rosji przez socjalistów rosyjskich, i z tego powodu Lenin,
zresztą sam po matce żydówce, musiał polegać na kadrach ludzi z mniejszości
narodowych, głownie Żydów.
Niemiecki skarb wydał na cel likwidacji frontu wschodniego ekwiwalent 10 ton złota.
Lenin miał ze sobą w pociągu ok. sześciu milionów dolarów w złocie, dzięki
ówczesnym zabiegom dowództwa niemieckiego i bankiera Maxa Wartburga.

Według książki Gary’ego Allena pt. „Nikt nie śmiał nazwać tego konspiracją” („None
Dare Call it Conspiracy”), za pomocą przekupstwa, zdradzieckich zabiegów,
brutalności i oszustwa Lenin i Trocki zdołali opłacić wystarczającą liczbę bandytów
morderców i złodziei, żeby w Petersburgu zagarnąć rosyjską władzę państwową,
opierając się na działaniu wynajętych zbirów z bronią w ręku, pod hasłem „wszystka
władza w rękach sowietów”. Lenin i Trocki zdołali również przekupić wielu
urzędników. Ale ani Lenin ani Trocki nie byli w stanie zdobyć poparcia mas,
faktycznie ponad 95% ludności było przeciwko nim.
Długie lata minęły nim władza sowiecka została skonsolidowana na całym terenie
Rosji. Kiedy z więzień zostało wypuszczonych blisko ćwierć miliona więźniów,
weteranów rewolucji z 1905 r., rząd Kiereńskiego nie zdołał utrzymać się przy władzy
i dokończyć procesu sądowego, oskarżąjcego Lenina i Trockiego o zdradę Rosji
finansowaną przez bankierów międzynarodowych. Trzeba też pamiętać, że Lenin i
Trocki nie przyjechali do Rosji na wezwanie mas, ale byli przysłani do autokratycznej
Rosji przez rząd w Waszyngtonie i ze względów strategicznych przez rząd w Berlinie.

Warto też pamiętać, że brat Maxa Wartburga, Paul Wartburg był projektodawcą
stworzenia centralnego banku USA, Federal Reserve System, i jako dyrektor
Federal Reserve Board, która to instytucja odgrywała główną rolę w finansowaniu
amerykańskich działań wojennych, w czasie Pierwszej Wojny Światowej i w ogóle,
jako bank centralny do dziś kontroluje politykę monetarną USA - i nadal instytucja ta jest całkowicie kontrolowana przez Żydów.
Według książki Allena, stworzenie Federal Reserve System, centralnego banku
niezależnego od prezydenta, dało konspiracji żydowskiej instrument, dzięki któremu bankierzy międzynarodowi mogli podnosić zadłużenie państwowe bez ograniczeń i z tego zadłużenia ciągnąć kolosalne zyski za pomocą oprocentowania i uzależnienia
od siebie zadłużony rząd. Za rządów Wilsona, dług USA został powiększony o 800%
a obecnie za rządów Busha dalej powiększa się w galopującym tempie.

Dwa miesiące przed zatwierdzeniem Fdederal Reserve Act, konspirujący bankierzy
stworzyli mechanizm do spłacania tych astronomicznych długów i oprocentowania za
pomocą podatku dochodowego, proporcjonalnego do zarobków, do czego wcześniej
nawoływał Karol Marks (2 punkt Manifestu Komunistycznego - opracowanego
właśnie przez niego).

Bankierzy-konspiratorzy mieli od początku plan, na sposób w jaki uniknęli płacenia
podatków dochodowych i spadkowych (tak zwane: tax exemptions). Tak więc motyw
zysku naprowadzał bankierów na zyskowne, choć ryzykowne inwestycje, w
obiecujące powodzeniem ruchy rewolucyjne lub „postępowe”, dążące do
centralizacji władzy, co Żydom jako bardzo ambitniejszej mniejszości zawsze
odpowiadało gdy mieli nadzieję na kontrolę silnego centralnego rządu.
Tak też nadal rządzą w USA za pomocą kompleksu wojskowo-przemysłowo-
syjonistycznego. Kompleks ten, za pomocą ściągania podatków dochodowych, każe
ludności opłacać swoje zyski, oprocentowanie długów.


Bankierzy-konspiratorzy planowali Pierwszą Wojnę Światową przez ponad
dwadzieścia lat, według Allena. Wówczas żydowski bankier Bernard Baruch miał
całkowitą kontrolę nad gospodarką USA jako prezes „War Industries Board”
zamianowany przez prezydenta Wilsona. Na tym stanowisku Baruch osobiście
zarobił ponad 200 mln ówczesnych dolarów co dziś uczyniłoby go miliarderem.
Kiedy Amerykanie się dowiedzieli, że brat Paula Wartburga Max zawiadywał
finansami Niemiec wówczas Paul Wartburg musiał podać się do dymisji w USA.
Teściem trzeciego z braci Wartburgów Feliksa był Jacob Schiff, główny partner
bankierskiej firmy nowojorskiej Kuhn & Loeb Co., w której to firmie trzej bracia
Wartburgowie byli partnerami, podczas gdy Max kierował też bankiem Rothschildów
w Frankfurcie.
Jacob Schiff finansował Leona Trockiego, co wnuk Jacoba Schiffa, John Schiff
twierdził, że jego dziadek wydał 20 mln dolarów na rzecz rewolucji bolszewickiej.
Okazało się to być dobrą inwestycją ponieważ rząd Lenina, w kilka lat po objęciu
władzy zwrócił firmie Kuhn & Loeb Co. 100 mln dolarów (co stanowiło 600 mln rubli w
złocie w latach 1918-1922).
Jednocześnie z pieniędzmi z Niemiec i z USA, Max Wartburg i Olaf Aschberg łożyli
pieniądze na rewolucję w Rosji z „Nye Banken” ze Sztokholmu, jak też czynił to
„Rhine Westphalian Syndykat” oraz czynił to bankier Jivotovsky, którego córkę
później poślubił Trocki. Tak więc Schiff wydał miliony na obalenie cara i dalsze
miliony na obalenie rządu Kereńskiego, a jednocześnie zorganizował w ramach
dobroczynności 10 milionów dolarów na pomoc dla Żydów w Rosji. Ci sami bankierzy
dominowali Traktat Wersalski i przygotowali warunki na następną wojnę światową
(Gary Allen - „Nikt nie śmiał nazwać tego konspiracją”).

Prof. Iwo Cyprian
Pogonowski
-----------------------------------------------------------------------------

No comments: