Monday, July 2, 2007

Bredzi jak Piekarski na mekach?

Ponizej cytat z ksiazki o ,ktorej wpominalem juz tutaj:"UMYKAJAC PIEKLU" (Escaping Hell) napisanej przez niejakiego Piekarskiego ,ktory twierdzi ,ze byl jednym z "zolnierzy" rtm.Pileckiego w obozie :

"Poniewaz krematorja nie mogły podołać ilości ludzi, palono zwłoki zwyczajnie w otwartej jamie na polu koło Brzezinki i przez 3 dni nie widziało się nic innego prócz płomieni buchających tam, gdzie byli spalani ludzie.

Po zatym nadeszły transporty z Francji, które zostały stracone w ten sam sposób.

Brzezinka święciła swój rekord zagazowanych w ciągu jednego dnia 30.000 ludzi

No comments: