Sunday, July 29, 2007

O potrzebie zmian w Ordynacji Wyborczej i nie tylko

Na tej samej stronie znalazlem nie mniej ciekawy material podrzucony przez "Azara"

"Azar
Gość

Wysłany: 2007-07-28 (Sob) 10:38 Temat postu: RAPORT NOWAKA

--------------------------------------------------------------------------------

RAPORT NOWAKA

Referendum narodowe
"Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu". Zatem spowodujmy, by Sejm RP podjął uchwałę i rozpisał referendum w sprawie zmiany Ordynacji Wyborczej, Tarczy Antyrakietowej i innych ważnych kwestii...

Szanowni Państwo, Rodacy, Obywatele RP!
Uprawiana po 1989 roku polityka niektórych środowisk, nadto kierunek i sposób działania obecnej koalicji rządzącej nieuchronnie prowadzi do upadku państwowości polskiej, do budowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej... Judeopolonii, tworu, który tworzy się na ziemiach polskich już od początku XX wieku. Takie działania nigdy nie zostały zarzucone, wręcz wzmocniły się po roku 1956, szczególnie zaś po 1968. Oczywistym jest, że w tworzeniu i kreowaniu demokracji w Polsce począwszy od 1968 roku - w przeważającej części uczestniczyły, srodowiska postkomunistyczne, a niekiedy... poststalinowskie.

Od 1920 roku, szczególnie zaś po II wojnie światowej zmieniono w Polsce w sposób podstępny i pod klauzula "ściśle tajne"... tkankę społeczną, a co za tym idzie... wyborczą. Obecne "rozganianie" za chlebem społeczeństwa polskiego po świecie, przy jednoczesnym zniesmaczaniu życia politycznego obywatelom i wyborcom (co powoduje spadek frekwencji wyborczej), służy tej sytuacji jak najbardziej.
Nie bez znaczenia jest fakt manipulowania w sposób dorażny i na potrzeby utrwalenia dominacji jedynie słusznej partii, jaką jest PiS, demokracją, np: czynienia zapowiedzi, że progi wyborcze należy podnieść, przy czym dla koalicjantów w zblokowanych listach obnizyć. Te działania są jawnym naruszaniem Konstytucji RP i czynią z Ordynacji Wyborczej urządzenie do eliminacji znacznej części społeczeństwa z życia politycznego. Proszę zauważyć - to samo Prawo i Sprawiedliwość w momencie, gdy jest gotowe "umierać za pierwiastek" w Europie, w Polsce robi dokładnie odwrotnie. W stosunku do pozostałych obywateli Europy żąda się absolutnej równości, ale polskiemu społeczeństwu się ją zabiera. Czy to początek próby dominowania przy udziale niektórych państw lub środowisk UE nad Europą? Polska jest już zdominowana.
Nie do pominięcia jest też to, że niektórzy liderzy obecnej koalicji to najbliższa rodzina stalinowskich oprawców, jak np. pułkownik Wilchelm Świątkowski, prezes Naczelnego Sądu Wojskowego z okresu najwiekszego teroru. Dziś zmieniły sie jedynie metody! Obecnie nie strzela się w sposób skryty... dziś wykorzystuje się do prześladowania prawo karne, sądowe układy, pozostałość po sądach stalinowskich (nigdy nie rozliczone) oraz kamerę telewizyjną.
Wybrany Sejm w sposób wyjątkowo rażący ogranicza prawa narodu/ społeczeństwa jako suwerena. Takim przykładem jest sama ustawa o referendum narodowym, która jest wyjątkowym "knotem" prawnym. Nie zawiera ona bowiem precyzyjnych zapisów, między innymi w sprawie trybu i zasad rozpisywania refrerendum.
Przy ogromnym zainteresowaniu referendum w sprawie Tarczy Antyrakietowej mowi sie obywatelom - NIE!
Mimo wszystko zasadnym jest podjęcie próby uzyskania 500 tyś. podpisów poparcia pod każdym z wniosków i spowodowanie tym samym, by Sejm RP rozpisał referendum narodowe w następujacych kwestiach:
- wyrażenia przez organy państwowe RP zgody na umieszczenie przez administracje państwowa lub wojskową USA na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej elementów instalacji Tarczy Antyrakietowej, co do której wyłączne prawo decydowania o jej użyciu miałaby ta (USA) administracja.
- zmiany przepisów Konstytucji w zakresie zmiany systemu wyborczego z proporcjonalnego na większościowy (jak w przypadku Ordynacji do Senatu) lub/ albo ewentualnego wprowadzenia Jednomandatowych Okręgów Wyborczych.
- zmiany przepisów Konstytucji RP w zakresie umocowania w niej struktur Prokuratury jako organu konstytucyjnego niepodlegającego ministrowi sprawiedliwości, tj. rządowi, a Sejmowi
- wprowadzenia ustawowego obowiązku ujawniania przez osoby publiczne - obywatelstwa innego kraju, w tym: posiadanego, utraconego lub należnego, narodowości, poprzednich imion i nazwisk oraz trybu uzyskania lub potwierdzenia obywatelstwa RP - w tym przodków począwszy od 1919 roku.
link do druków z listami poparcia : /XXXXXXX - adres do odszukania na stronie USOPAL/
Wyrażam przeświadczenie, że większość z nas widzi pilną potrzebę rozpisania referendum w powyższym przedmiocie. Jeżeli nie mogą Państwo sami się zaangażować w tą inicjatywę, to prosze ją rozpowszechniać. Nie dajmy zgody na tworzenie w Polsce Judopolonii. Dziś ta sytuacja dotyczy niewielu, ale po przejęciu pełnej kontroli na służbami skarbowymi i celnymi, ta patologiczna forma polityki może zajrzeć do domu każdego z nas...
Jeszcze nie jest za póżno!!! Dziś składając jeden podpis można starcić niewiele... po "utrwaleniu" obecnej sytuacji... można z czasem stracic wszystko. Stalinizm trwał 10 lat, obecna kolaicja śni o 5 kadencjach.

Zbigniew NOWAK
/XXXX - adres na stronie USOPAL/

ps. do wysuwania w/w wniosków uprawnia mnie przeprowadzona osobiście w archiwach państwowych analiza różnych dokumentów. Są to dokumenty z lat 1920 do 1968 roku, które prawie zawsze zostały sporzadzone pod klauzulą "ściśle tajne". Pokazują one, jak działania podejmowano w w/w okresie by zmienić w Polsce tkankę wyborcza i strukture społeczeństwa. Dokumenty te zostana opubublikowane po uzyskaniu licencji AP, bowiem ukazanie ich wizerunku wiąże sie z znacznymi kosztamu lub zwolnenia z ich poniesienia

Napisał Zbigniew Nowak

Friday, 27 July 2007

COPY/USOPAL "
Koniec cytatu

No comments: