Friday, June 15, 2007

Apel p.Anny Walentynowicz -zapamietaj,podaj dalej.

Zmeczenie i pozna godzina nie zacheca do pisania.Glowa nie pracuje dlatego uciekam sie do wybiegu dla zmeczonych (i leniwych.)
Moglbym co prawda pisac "michalki" ale ..po co?

Apel Pani Anny po tym gdy okazalo sie ,ze jeszcze jeden "bohater narodowy,patriota itp" okazal sie zwyczajna kanalia.
Nie pierwszy i nie ostatni.Ale warto zapamietac wszystkich.


Anna Walentynowicz
Apel do Polaków


Ujawnienie rozmów jakie prowadził ze Służbą Bezpieczeństwa Jacek Kuroń wstrząsnęło opinią publiczną. Okazało się, że osoba przedstawiona przez układ okrągłego stołu jako bohater narodowy prowadziła regularnie potajemne negocjacje z bezpieką. W trakcie tych rozmów Jacek Kuroń proponował wspólny z komunistami "front antykryzysowy" oraz ustalał które osoby i organizacje niepodległościowe zostaną z polityki polskiej usunięte.Rozmówcami Kuronia byli Wacław Król i Jan Lesiak, funkcjonariusze III departamentu bezpieki, brutalnie zwalczający polskie dążenia niepodległościowe. Jest to fakt tym bardziej oburzający, iż, jak się okazuje, negocjacje te odbywały się za wiedzą i zgodą Lecha Wałęsy.W tej sytuacji nie może dziwić, że w 1990 roku Jan Lesiak za poręczeniem Jacka Kuronia został przyjęty do Urzędu Ochrony Państwa i mianowany szefem specjalnego zespołu. To ten właśnie zespół kierowany przez Lesiaka przy pomocy metod esbeckich niszczył przez następne lata niepodległościowe partie polityczne. Tak więc rozmowy z lat 80-ych zostały zwieńczone inwigilacją, podsłuchami i nagonką organizowaną w mediach przez agenturę w latach 90-ych przeciwko partiom domagającym się dekomunizacji i lustracji.Dziś próbuje się uniemożliwić ujawnienie i dotarcie do opinii publicznej tych faktów. Raz jeszcze organizowana jest medialna nagonka na prawdę, a współpracę z bezpieką przedstawia się jako działanie godziwe, a nawet bohaterskie. Opinii publicznej próbuje się narzucić tezę, że bez rozmów z bezpieką odzyskanie niepodległości byłoby niemożliwe. Odbywa się upiorna gloryfikacja zbrodniczych organizacji komunistycznych odpowiedzialnych za setki wypędzonych, pozbawionych pracy, uwięzionych i wielu skrytobójczo zamordowanych. Próbuje się stworzyć atmosferę, w której ten, kto współpracował z bezpieką godzien jest szacunku, a ten kto takich rozmów odmówił traktowany jest jak oszołom.Zwracamy się do opinii publicznej, do wszystkich Polaków o przeciwstawienie się tej haniebnej nagonce na prawdę i honor opozycji niepodległościowej, Solidarności i milionów Polaków, którzy wiele poświęcili byśmy mogli żyć w niepodległej Ojczyźnie. To ich wysiłek, upór i poświęcenie, a nie potajemne rozmowy z bezpieką, zadecydowały o Wolnej Polsce. Nie pozwólmy, by kłamstwo raz jeszcze zatriumfowało w naszym kraju.

Anna WalentynowiczProsimy o kierowanie podpisów na adres:
jor@gdynia.mm.pl

Aktualna lista sygnatariuszy

No comments: