Thursday, November 1, 2007

Dzisiejsza "migawka' z "Protokolow"

"ALKOHOLIZM. KLASYCYZM. PRYWATA
Spojrzycie na odurzone wódka zwierzeta, do której, uzycia nadmiernego prawo otrzymywane jest razem z wolnośćia. Czyzbyśmy mieli pozwolic, by i „nasi" doszli do podobnego stanu? Narody gojów odurzone sa przez napoje wyskokowe. Mlodziez ich zatracila inteligencje wskutek klasycyzmu i wczesnej rozpusty, do której podjudzana była przez agentów naszych w postaci guwernerów, lokajów, guwernantek w domach zamoznych, kelnerów i kobiet naszych w miejscach rozrywek gojów. Do liczby ostatnich wlaczam również tak zwane „damy z towarzystwa" które sa dobrowolnymi nasladowczyniami tamtych pod wzgledem zbytku i rozpusty. "


Jerzy

No comments: